Menu

Ing. Karel Leška
Na Maninách 1425/27
170 00, Praha 7

Telefon: +420 220 808 472
Mobil: +420 606 705 762
E-mail: wieland@k-leska.cz

O firmě Wieland

Pro více informací můžete shlédnout prezentaci (11,3 MB).
Sídlo v Erlangenu
Výrobní středisko Sulzbach-Rosenberg Firma Wieland Lufttechnik je od roku 1959 jedním z předních výrobců průmyslových sacích zařízení, sacích nakladačů a stacionárních odsávacích zařízení, sacích dopravních zařízení a zařízení na odsávání prachu.
V Erlangenu a Sulzbach-Rosenbergu stojí moderní výrobní závody. Prodejní místa má firma na celém území Spolkové republiky Německo s hlavními centry v Erlangenu, Drážďanech a Oberhausenu, které zajišťují servis co neblíže zákazníkovi.
Firma v současné době zaměstnává přibližně 105 pracovníků. Ve Francii existuje samostatná prodejní organizace a koncesionáři s naší licencí pracují v USA, Jižní Africe a v Austrálii.
Sací zařízení firmy Wieland se často používají pro řešení problémů, která přímo zlepšují produktivitu výrobního procesu, stejně jako pracovní prostředí: Průmyslová odsávací zařízení, odsávací a odprašovací zařízení, stejně jako sací nakladače nacházejí široké použití téměř ve všech průmyslových odvětvích. Používají se k následujícím účelům: Průmyslová odsávací zařízení mohou odsávat sypké materiály, třísky a olej. V kovodělném průmyslu je např. při čištění frézovacích strojů oddělován olej od špon a vracen vyčištěný zpět ke stroji. Odprašovače se používají tam, kde při výrobě vzniká prach, zbytky po broušení nebo třísky.
Pro chemický průmysl a pro firmy, zabývající se likvidací starých materiálů, dodává firma Wieland speciální provedení zařízení s "absolutní filtrací", které splňuje všechny zákonné požadavky na bezpečné odsávání a likvidaci jedovatých látek.
Mobilní sací nakladače používají firmy, zabývající se likvidací havárií se sypkými hmotami, pro objednané likvidace a recyklaci materiálu. Sací nakladače mohou nasávat kapaliny a suché sypké materiály na vzdálenost přes 200 m, např. při poškození korečkového dopravníku v cementárně a poté dopravit materiál foukáním do sila, případně vyfoukat drobný štěrk na pokrytí plochých průmyslových střech nahoru až do výšky přes 50 m.
Mobilní sací nakladače a stacionární sací dopravní zařízení se používají v cementárnách, ocelárnách a rafineriích pro čištění zařízení a pro zpětné získání materiálu. Pro uhelné elektrárny, uhelné mlýny a další oblasti, kde hrozí nebezpečí výbuchu, jsou dodávána zařízení zabezpečená proti výbuchu, která jsou v případě exploze schopna uvonit vzniklý tlak bez poškození.

Wieland v Německu

Výrobní a správní budova v Erlagenu Výrobní a správní budova v Sulzbach-Rosenbergu

Více informací o firmě Wieland Lufttechnik naleznete na stránkách www.wieland-luft.de (německy, anglicky).