Menu

Ing. Karel Leška
Na Maninách 1425/27
170 00, Praha 7

Telefon: +420 220 808 472
Mobil: +420 606 705 762
E-mail: wieland@k-leska.cz

Elektrárny, spalovny odpadů

Údržba filtru

Agregát KS FiltroJet Při zablokování filtru je třeba jednat rychle. Firma Wieland Lufttechnik má k dispozici potřebná zařízení, díky kterým umožňují rychlou dopravu nebezpečného materiálu a jeho odbornou likvidaci. V těchto případech zařízení nasává velkou silou horký materiál a proto musí být hadice i zařízení upraveny pro vysoké teploty. Materiál se shromažďuje centrálně ve filtračním odlučovači a odvádí se v souladu s předpisy o bezpečnosti práce do přípustných nádob. Nejvhodnější jsou agregáty řady KS v kombinaci s filtrem FiltroJet.

Čištění provozu

Agregát KS FiltroJet VacTrailer / MVS V elektrárnách vzniká létavý popílek, reakční soli, uhelný prach a mnoho dalších, často nebezpečných látek. Spalovny odpadů jsou na tom ještě o poznání hůře. Všechny tyto látky je nejlepší ihned vysát a zneškodnit. Toto může vyřešit stacionární sací zařízení montované u každého bloku nebo kotle. Pokud potřebujeme odsávat nebezpečné látky z několika bloků elektrárny nebo několika spaloven, můžeme použít i pojízdná zařízení připojitelná na potrubní systém každého bloku nebo kotle. V případě potřeby může být zařízení také vybaveno ochranou proti explozi pro výbušný prach dle požadavku ATEX. Ze stacionárních zařízení doporučujeme kombinaci agregátu KS a filtru FiltroJet. Z pojízdných doporučujeme výkonný VacTrailer.