Menu

Ing. Karel Leška
Na Maninách 1425/27
170 00, Praha 7

Telefon: +420 220 808 472
Mobil: +420 606 705 762
E-mail: wieland@k-leska.cz

Průmysl zpracování plastických hmot

Odsávání plastových odštěpků na protahovacím stroji

Agregát MaxVac Hrubé odlučovače Během opracování plastového dílu je možné zavést automatické odsávání plastových odštěpků (termoplastu), které vznikají působením protahováku na opracovávaný díl. Sací sílu dodává agregát MaxVac Central o výkonu 11 kW a vzniklé třísky se shromažďují v hrubém odlučovači. Při naplnění hrubého odlučovače je možné tyto třísky vrátit zpět do výrobního procesu. MaxVac Central vás nikdy nezklame a je připraven spolehlivě plnit vaše úkoly i vrámci trojsměnného provozu po 6 a výjimečně i 7 dní v týdnu.

Odsávání prachu z dopravního pásu

MonoBloc Plastový prach, který se využívá ve výrobním procesu se většinou přivádí k výrobní lince pomocí dopravního pásu. U vstupu do zařízení se ale snadno zvíří a je nutné jej co nejrychleji odsát. K tomu nejlépe poslouží zařízení Monobloc s filtrem odpovídajícím třídě M (zdraví nebezpečný prach) a kontinuálním čištěním filtru tlakovým vzduchem. Toto zařízení může být díky jeho rozměrům montováno hned vedle výrobní linky a tím se ušetří i za náklady na potrubní rozvody.

Čištění vstřikovacího lisu

FS-216 Pokud je zanedbávána péče o lisovací formy, může se rapidně snížit kvalita výsledného výrobku. Nejen že se mohou výrazně zvětšit prostoje lisu, ale celý výsledný výrobek může být až nepoužitelný. Tomu se může zabránit, když budou formy pravidelně čištěny zařízením FS-216. Toto zařízení dokáže odstranit nepoužitý plastový granulát a prach z hydraulického oleje. Tento olej pak může po filtraci opět vrátit k lisovacímu zařízení. Výsledkem preventivní údržby bude vyšší kvalita konečných výrobků a i menší opotřebení forem.