Menu

Ing. Karel Leška
Na Maninách 1425/27
170 00, Praha 7

Telefon: +420 220 808 472
Mobil: +420 606 705 762
E-mail: wieland@k-leska.cz

Těžba surovin

Odsávání kaolinu

S-3 S pomocí moderního vysoce výkonného odsavače S-3 je možné odsávat kaolin na různých místech v závodě. Materiál přepadající z dopravních pásů nebo jemný prach ze zablokovaných filtrů je tedy rychle odstraněn a tím pádem je možné udržet zařízení čisté a provozuschopné.

Odsávání v dolech

KS-Aggregate Když jsou z dolu odvezeny objemnější kusy kamene s vysokým obsahem drahých kovů pomocí dopravních pásů, je výhodné dočistit štoly výkonnými kompaktními zařízeními na bázi agregátů KS. Jemný prach, který vzniká při trhacích pracích, a drobnější části kamene obsahují nejvyšší podíl drahých kovů, takže návratnost investice do sacího zařízení je velmi rychlá.

Čištění dopravních zařízení ve štěrkovně

S-3 Hrubé odlučovače Materiál přepadající z dopravních pásů, prachové usazeniny na součástech zařízení a větší množství materiálu při zablokování nebo při haváriích se odsávají pomocí jednoho odsavače S-3 a jednoho mobilního hrubého odlučovače. Oba přístroje se přitom dopraví na místo, kde je jich zapotřebí. Případně může být hrubý odlučovač také připojen k potrubí, aby mohly být čištěny například i výše položené plošiny. Hrubý odlučovač se přepravuje pomocí vidlicového vysokozdvižného vozíku. Tak je možné vyprázdnit i dopravní pás nebo prosévací stroj a vrátit odsátý materiál opět do výrobního procesu.