Menu

Ing. Karel Leška
Na Maninách 1425/27
170 00, Praha 7

Telefon: +420 220 808 472
Mobil: +420 606 705 762
E-mail: wieland@k-leska.cz

Chemický průmysl a průmysl nerostných látek

Čištění zařízení pro výrobu soli

KS-Aggregate FiltroJet Zařízení ve kterých je vyráběna posypová sůl a nebo sůl pro zvířata je nutné udržovat v čistotě, avšak agresivní a vysoce koncentrované roztoky solí mohou způsobit korozi v těle vysavače a i jeho destrukci. Naše zařízení řeší tento problém tím, že jsme vyložili filtrační odlučovače a veškeré přívodní potrubí včetně hadic ušlechtilou ocelí. Tím pádem nemá koroze v našich zařízeních žádnou šanci. Pokud se rozhodnete používat stacionární sací zařízení typu KS a vysoce výkonný filtr řady FiltroJet, bude možné odsávat na dvou místech současně a to až do vzdálenosti 100 metrů od sacího zažízení.