Menu

Ing. Karel Leška
Na Maninách 1425/27
170 00, Praha 7

Telefon: +420 220 808 472
Mobil: +420 606 705 762
E-mail: wieland@k-leska.cz

Slévárny

Čištění odlévací formy

S-3 Hrubé odlučovače Po odlití se dopraví mobilní hrubý odlučovač pomocí jeřábu k odlévací formě, kterou je třeba vyčistit. Potřebný sací výkon poskytuje mobilní a vysoce výkonný odsavač S-3. Odsátý materiál zůstává v hrubém odlučovači, který může být naplněn až 1,5 m³ materiálu. Jakmile je hrubý odlučovač plný, je možné jej pomocí jeřábu přenést do přípravny písku, kde je vyprázdněn. Tím je řešena i reciklace materiálu.

Čištění provozu

MaxVac Compact / Eco Pravidelné čištění provozu je nezbytné, aby se stroje a zařízení udržely v provozuschopném stavu. Protože ve slévárenských provozech je nutné trvale zajistit optimání sací výkon, doporučujeme používání vysoce výkoného zařízení MaxVac Compact 110.

Přeprava slévárenského písku

KS-Aggregate Hrubé odlučovače Stejně jako u čištění formy nebo vyjímání odlitků z forem je i při přepravě slévárenského písku potřeba velký sací výkon. V případě dopravy slévárenského písku se často používají stacionární sací zařízení jako například KS-370 o výkonu 37kW. Rozvod sacího výkonu už zajišťuje potrubní systém. Odsávaný písek se shromažďuje centrálně ve stacionárním odlučovači a odtud je možné jej recyklovat nebo likvidovat.